STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 Praca
 Przedsiębiorczość
 Usługi
 Aktualności
 Informacje o Broku
 Galeria
 Ranking Samorządów
 • Ważne adresy

  Ważne adresy

  Praca w Polsce

  wykaz portali internetowych z ofertami pracy w Polsce

  Praca za granicą

  wykaz portali internetowych z ofertami pracy za granicą

   

  Mazovia

  strona Samorządu Województwa Mazowieckiego

   

  Niepełnosprawni.info

  strona poświęcona prawom przysługującym osobom niepełnosprawnym

    

  Pierwszy Portal Rolny

  strona poświęcona tematyce rolnej, m.in. Aktualności, Drobiarstwo, Agroturystyka

    

  Inter klasa

  Polski portal edukacyjny

    

  Rozklad jazdy ppks

  rozkład jazdy PKS w Ostrołęce i nietylko

   

  Rozkład jazdy pkp

  rozkład jazdy pociągów Polskich Kolei Państwowych

    

  Praca.gov.pl

  serwis informacyjny urzędów pracy, m. in. OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI na zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia

   

  Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

  zamówienia publiczne, programy, formularze

    

  PARP

  Polskia Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  NSRR

  Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego

  Fundusz Współpracy

  celem Fundacji jest stymulowanie i wspieranie demokratycznych przekształceń i rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspomaganie działalności koordynatora pomocy zagranicznej, a w szczególności poprzez przyjmowanie i wykorzystywanie środków pieniężnych i rzeczowych uzyskiwanych w ramach pomocy dla Polski ze strony Unii Europejskiej, innych instytucji międzynarodowych oraz zagranicznych instytucji rządowych i prywatnych

  Fundacja im. Stefana Batorego

  Do priorytetowych zadań Fundacji należy: wzmacnianie roli i aktywności społeczeństwa obywatelskiego, StartFragment propagowanie swobód obywatelskich i zasad państwa prawa, StartFragment rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej

  Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny - SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

  Portal organizacji pozarządowych

  serwisy poradnikowe i branżowe, StartFragment serwis wiadomości, StartFragment badania, analizy, wypowiedzi działaczy społecznych, StartFragment est źródłem wiedzy o tym, jak włączyć się w działania pozarządowe, jak zostać wolontariuszką lub wolontariuszem czy założyć własną organizacj